Trekken van tand of kies

Als tanden en kiezen ernstig beschadigd zijn, scheef staan of het kaakbot onvoldoende houvast biedt, dan moet de tand of kies getrokken worden. Daarnaast trekken we tanden en kiezen om ruimte te maken voor protheses, zoals een kunstgebit. De behandeling Het trekken van tanden en kiezen gebeurt als volgt: Tanden en kiezen worden altijd onder [...]